Achter de Slaperdijk

Martine van Bree-Jonink is vrijwilligster bij de bibliotheek in Bellingwolde. Zij leest drie tot vijf boeken per week en doet dat al ‘’een leven lang’’. Hier zijn haar nieuwste leestips.

 

Martijn Simons: Heidelberg (2022/477 pag.)

Ooit was de familie Wagenaar een modelfamilie: vader, moeder en drie zoons. De zoons leken zorgeloos op weg naar een stralende toekomst. Althans, in de ogen van de moeder, de sturende maar ook zeer dwingende kracht binnen het gezin.
      Als de drie zoons volwassen zijn en ieder zijn eigen weg schijnt te hebben gevonden, overlijdt plotseling Cas, de oudste. Ruben, de tweede zoon, studeert in Heidelberg en Micha, de jongste, het nakomertje, is nog steeds zoekende. Als Ruben promoveert reizen vader, moeder en Micha naar Heidelberg om daar ook de as van Cas uit te strooien.
      Heidelberg, de omgeving die hun vertrouwd is door jarenlange gezinsvakanties. Tijdens de reis blijkt niet alleen dat ieder van hen een eigen manier zoekt om het grote verlies te verwerken, maar ook dat hun afzonderlijke levens al veel eerder van de rails zijn geraakt.

Een boeiende, confronterende en ontroerende roman over rouw en altijd op spanning staande familiebanden.

 

 

Bernhard Schlink: De kleindochter (2022/334 pag.)

 

Na het overlijden van zijn vrouw Birgit blijft de 70-jarige Kaspar alleen achter; hun huwelijk is kinderloos gebleven. Bij het uitzoeken van haar spullen stuit hij op dagboeken waarin Birgit ook over haar leven schrijft voor haar vlucht uit de DDR.
      Tot zijn grote ontsteltenis ontdekt hij dat ze al die jaren voor hem verzwegen heeft dat zij een dochtertje, Svenja, heeft achtergelaten. Kaspar gaat naar op zoek en vindt haar uiteindelijk in een kleine rechts-radicale dorpsgemeenschap in Oost-Duitsland, waar hij met de grootste argwaan wordt bekeken.

      Zijn kleindochter Sigrun is echter wel degelijk geïnteresseerd in haar nieuwe “opa”. Met een list weet Kasper Svenja en haar man zover te krijgen dat Sigrun in schoolvakanties tijd bij hem in Berlijn mag doorbrengen, in de hoop zijn kleindochter een bredere kijk op de wereld te kunnen geven.

 

Een goed geschreven ontroerende en intrigerende psychologische roman.

 


Martha Heesen: Achter de slaperdijk (2022/114 pag.)

 

 

Het dorp is verstild, het vervallen café is al jaren gesloten, maar op de veranda zit nog altijd de waard, Cor. Vanaf die plek houdt hij de dorpelingen in de gaten en de weinige passagiers die uit het busje stappen.
      Niets moet hij hebben van de nieuwsgierige toeristen, wandelaars en fietsers die hem lastig vallen met hun impertinente vragen. Wat geheim moet blijven blijft geheim.

 

Intrigerend verhaal dat de lezer op een sublieme wijze meeneemt in de binnenwerelden van de waard en enkele dorpsbewoners.

 

 

 

Cecilia Klang: De comeback van Tommy Roos (2023/380 pag.)

Tommy heeft net zijn vijftigste verjaardag achter de rug en zit in een diep dal. Ooit was hij een beroemde rockster, kreeg drommen meisjes en vrouwen achter zich aan, maar had alleen maar oog voor Martina, zijn jeugdliefde.
     Voor haar heeft hij uiteindelijk afstand gedaan van zijn geliefde muziekwereld en is in de fabriek gaan werken, want een huwelijk en op tournee gaan ging niet samen.
      En nu, na 25 jaar huwelijk, heeft zijn vrouw hem verlaten voor een rijke Franse fotograaf, die ook nog eens zijn puberende kinderen gouden bergen belooft.

     Als ook de fabriek dreigt te verhuizen van Zweden naar Estland zoekt Tommy zijn heil in de drank. Zijn beste vriend en een excentrieke operazangeres doen hun uiterste best hem weer een toekomstperspectief te bieden, maar daar moet hij zelf wel aan meewerken.


Een heerlijke ontspannende roman met veel humor.

                          

                               

 Veel leesgroeten van Martine van Bree-Jonink.

 

 

Klik HIER voor alle biebverhalen