Standard & Cluster

Het algoritme Standard Algorithm for Division wordt gebruikt om een breuk of een deling uit te rekenen. Als voorbeeld rekenen we de som 133/6 uit.  Eerst wordt bij het eerste getal gekeken of 6 erin past. Als dit kan worden ze van elkaar afgetrokken, Als dit niet kan wordt er gekeken of 6 in de eerste 2 getallen past.  Als dit kan worden ze weer van elkaar afgetrokken.
Het algoritme Cluster Method for Division is ook voor breuken en delingen. Ook hier is het voorbeeld 133/6. Er wordt bij dit algoritme letterlijk gekeken hoe vaak 6 in 133 past.
Bij het algoritme Partial Quotiens Method is het voorbeeld ook 133/6. Het lijkt erg op de Cluster Method maar is toch anders. Want bij dit algoritme worden veelvouden van 6 van 133 afgetrokken. Op het moment dat de uitkomst negatief is, wordt gekeken of de laatste waarde door 6 deelbaar is.