Algorithmic Culture

Er zijn mediawetenschappers, die constateren dat wij in een algorithmic culture leven, waarbij complexe algoritmes van instituties als Google, YouTube en Instagram de taken overnemen, die traditioneel gezien bij culturele instanties horen.
      Denk bijvoorbeeld aan het classificeren en hierarchiseren van objecten, ideeën, mensen en plaatsen. Algoritmes zijn dan stap-voor-stap instructies om input te verwerken om tot een nieuwe output te komen. Veel algoritmes maken zo zelfstandig beslissingen en kunnen reageren op de input van lerende algoritmes.