Programmatic Digital Chaos

Als we sustainable development goals willen traceren, beheren en incasseren moeten we een algoritme installeren voor marketing en branding. Zo zorgen we ervoor dat de ideale marketingtools als het ware gebrandmerkt worden. Dit is geen greenwashing maar ideale beeldvorming, niet alleen voor verschijnselen als harde sustainability, maar ook voor de ecological, environmental en ethical methodebeheersing. In dit kader is het belangrijkste algoritme de programmatic digital chaos.