Discretionaire ruimte

De street-level bureaucrats hebben plaatsgemaakt voor een system van level bureaucracies door de algoritmische toepassing van het bestuursrecht. Een transformatie van nieuwe vragen over de discretionaire ruimte ,die plaatsvindt zonder enige menselijke tussenkomst en zo een besluitvorming entameert op basis van algoritmen.
      Als de buitenproportionele ruimte zich verplaatst naar systeemontwikkelaars, software engineers, data-professionals en artificiële intelligentie moet een eloquente doch fibrerende herbezinning volgen om de grootschalige overheidsbureaucrationals van algoritmische vuistregels te voorzien..