Afscheid van een echte politieman


Geen symposium; geen toespraken

‘Geen symposium, geen liber amicorum, geen toespraken, geen kado’s’, stond er enigszins dreigend in de uitnodiging.
      ‘Hij wil het glas met u heffen om zo zijn formele afscheid te markeren.’

Piet Tieleman was inspecteur in Rotterdam en klom op tot hoofdcommissaris en chef van het korps Zuid-Holland Zuid, waar hij in 2000 afscheid nam.
      De laatste jaren was hij op verschillende gebieden actief ondermeer voor de School voor Politie Leiderschap van de Politieacademie.


Drank, boeken en een levende kreeft  

Ik wachtte ieder moment op het geluid van een hard dwingend voorwerp, dat op een glas zou klinken, waarna er iemand zou gaan zeggen dat er niets gezegd zou worden. Maar dat gebeurde niet. Wel ‘schonden’ veel mensen de erecode door toch met cadeaus te komen. Veel flessen drank bijvoorbeeld.


 

 

Citaten  

Als er toch toespraken geweest waren, zou wellicht rijkelijk geciteerd zijn uit interviews, die in de loop der jaren her en der verschenen zijn.

Bijvoorbeeld:

En verder:

En de laatste:

 

Verstandige jongen wel, die Piet.