Piephekel aan voetbalsokkenseks

 

 

 

Innovatieveld

Dit bordje kwam ik tegen even buiten het plaatsje Dinteloord in West-Brabant. Een stukje landbouwgrond waar geëxperimenteerd wordt.   
      Bijvoorbeeld met zomertarwerassen, bodemherbiciden en groenbemesters.
Ook doen ze daar bemestingsproeven in aardappelen en uien.
     
Waarschijnlijk zijn er veel meer van dit soort velden in Nederland, maar ik had het nog nooit gezien en kende het woord innovatieveld alleen op een andere manier. 
      Jargon in HET Bedrijfsleven


Neem het bedrijf Inspiration Company.
     
Dat kan je inhuren als je in je eigen bedrijf vernieuwingen wil doorvoeren.
Ze trekken daar dan 9 tot 18 maanden voor uit, waarin ze ‘een InnovatieSpiraal maken waarbinnen nieuwe ideeën geboren en geëimplementeerd worden’.

En om de luchtfietserij volledig te maken schrijven ze dan ook nog: 
     
‘Al tijdens het innovatietraject wordt er middels innovatie-platforms binnen het bedrijf een blijvend innovatieveld gecreëerd waar nieuwe ideeën kunnen worden bedacht en uitgewerkt’.

 

Piephekel

In de V.S. worden in radio- en televisieprogramma's nog steeds piepjes gezet als iemand 'fuck' of zo roept.
     
De vrij nieuwe Vroege Vogels presentatrice Janine Abbring kondigt op zondagochtend een onderwerp aan over onkruid en zegt dan dat ze ''ook zo'n eh.... piephekel heeft aan zevenblad''.

Zij is overigens een vergevorderde PolderNederlandse: Media 37
     
Bijen buiten op de heide wordt ''baaie baouwte op de haaide''.

Zomerijs

De schaatsbaan Thialf in Heerenveen was deze zomer drie weken open. Er was zogeheten zomerijs gelegd.
      Vorig jaar gebeurde dat ook al, maar toen lag er vijf weken zomerijs vanwege de Olympische Spelen.

 

Voetbalsokkenseks

Dit bijzondere woord verscheen in een column van Bert Wagendorp in De Volkskrant.
      Het stond naast het zo mogelijk nog merkwaardiger seks met fruitbomen.

Ik probeerde me voor te stellen wat dat was, maar kwam daar niet zo best uit.
      Gelukkig benadrukte de columnist dat het hier om vormen van seks gaat, die op Het Continent helemaal niet voorkomen.
Een aanwijzing is er wel.
      Bert Wagendorp was vier jaar lang correspondent in Londen en greep iedere ochtend als eerste naar het inmiddels ter ziele gegane News of the World.
      Hij was bijvoorbeeld nieuwsgierig naar beroemde voetballers, die er werden ingeluisd door op geld beluste snolletjes.

Ik denk dat de voetballers bij die gelegenheid geen tijd hadden om hun voetbalsokken uit te trekken.
      Maar hoe dat dan met die fruitbomen moet, weet ik ook niet.

 

Scheefwoner

Scheefwoners zijn mensen met een te hoog inkomen voor het huis dat ze huren.
      De overheid wil hier iets aan doen.
De grens wordt gelegd bij een inkomen van minstens 43.000 per jaar.
      Verhuurders van sociale woningen mogen de huur van deze mensen vanaf 1 juli van het volgend jaar met vijf procent bovenop de inflatie verhogen.
     
Scheefwoners zouden zo gedwongen worden om te verhuizen naar een duurdere woning of om een woning te kopen.

 

Sneuvelbereidheid

Het gaat steeds slechter met de sneuvelbereidheid van onze militairen.
      Volgens een recent onderzoek zou éénderde van de militairen niet meer willen sneuvelen voor volk & vaderland.
De Algemene Federatie van Militair Personeel schrijft dit toe aan de bezuinigingen die de overheid doorvoert.

De vakbond schrijft:
      ’Dit kabinet wordt bij het hanteren van gedwongen ontslagen ook verantwoordelijk voor een krijgsmacht waarin niet meer de plicht gevoeld wordt om in opdracht van de regering in het uiterste geval een ander te doden of zelf te sterven’.

Tja. De romantiek van het soldatenleven taant.
     
Hoewel!
Als éénderde niet meer sneuvelbereid is, is tweederde dat kennelijk nog wel.
      
Mij lijkt dat anno 2011 nog een veel te groot aantal.