'De grootste klootzak van Nederland'

 De laatste kleurrijke vakbondsbestuurder.
     In diverse beschouwingen kom je deze typering tegen als het gaat over Jaap van der Scheur. 
Het zegt ontegenzeggelijk iets over de man, maar ook over roerige periodes tussen 1970 en 1990 in de vorige eeuw.
     
Tijden van grote acties en manifestaties, van stakingen en bedrijfsbezettingen, van oproer en verzet.

Jaap van der Scheur was van 1982 tot 1990 voorzitter van de FNV-ambtenarenbond AbvaKabo.
      In 1983 leidde hij zeven weken lang stakingsacties.
Volksmenner werd hij genoemd door zijn tegenstanders. Demagoog. En: De grootste klootzak van Nederland.


Marathon-interview

     
      Op 12 juli 1996 hield ik voor de VPRO-radio een drie uur durend marathoninterview met hem.

Het is op de VPRO-site te vinden en kan HIER beluisterd worden op:

Jaap van der Scheur werd in november 1926 geboren in Heerlen, waar zijn vader in de mijnen werkte.
      Een protestants gezin in het katholieke zuiden, dat al snel verhuisde naar Den Haag. Daar leerde Jaap het Haags dialect spreken, dat hij nooit kwijtraakte.
      Het werd gepersifleerd door Wim de Bie in zijn type Aad van der Naad.

Als het interview plaatsvindt is Jaap met pensioen, maar vissen… nee vissen zit er niet in. Hij is actief in diverse organisaties en heeft in Rotterdam een eigen politieke partij opgericht, Solidair ’93.

Solidariteit is een sleutelbegrip in zijn leven. En idealisme.
      Hij blijft ondanks allerlei andere signalen geloven in een maatschappij waarin rechtvaardigheid bestaat..

Hoogtepunt van zijn macht en in zekere zin ook van zijn onmacht was de stakingsactie in 1983, die in feite gericht was tegen het kabinet Lubbers, dat de ambtenarensalarissen met drie en een half procent wilde korten.
      In het hele land waren ambtenaren in staking , het openbaar vervoer lag soms plat, het huisvuil stapelde zich op en post werd soms niet bezorgd.
      Het hele land stond op zijn kop.

Rechterlijke uitspraken

Uiteindelijk zou Lubbers geen duimbreed wijken en werden de acties ondermijnd door rechterlijke uitspraken.
      Er werden maar liefst negen korte gedingen gevoerd en steeds moesten op rechterlijk gezag acties worden afgeblazen.

We hebben verloren van de rechters, maar de mensen hebben body getoond en hun eigenwaarde teruggevonden’, zei Jaap van der Scheur.
      De rechters waren stakingsbrekers’.

Hij werd er alleen maar populairder door.

‘Geen gezeur over Van der scheur’ is het motto.

Geloof

We spreken verder over geloof, zijn protestantse opvoeding en de rol van het geloof binnen zijn gezin.
      Zijn vrouw en drie kinderen zijn Jehovah-getuigen.
Wat zou er gebeuren als één van zijn kinderen een bloedtransfusie nodig zou hebben.

Het gesprek gaat voorts over Noord-Ierland en Israël, over de bouw van de Erasmus-brug in Rotterdam (De Zwaan), die honderd miljoen gulden meer kostte dan andere ontwerpen.

Tot slot geeft Jaap van der Scheur een uitvoerig antwoord op de algemene vraag:
      Hoe gaat het verder met de wereld?

Hij geeft zichzelf tijdens het interview nog een jaar zes.
      Jaap van der Scheur overleed in december 2002. Een ziener dus. In alle opzichten.

(Eerder geplaatst juni 2010)

Klik HIER voor alle Ontmoetingen