Aromatische cosmografie 

 
Het is niet altijd zonnegeur & maneschijn

 

Goedemorgen!