Het mysterie van Soekaboemi

  
  

Ik vond deze briefkaart ooit in een uitdragerij. Kartoepos heet dat dus in Indonesië.
      Ontvangen op 25 november 1935. En op diezelfde dag van een antwoord voorzien.
     
Wanneer werd die kaart verstuurd en wat staat er op de achterkant?

     

 
Hier kan ik lang naar kijken en allerlei gedachtes bij oproepen.  
      De weledelgestrenge, weledelgeleerde of weledelgeboren heer Hermanides heeft op de adreszijde een W. als voorletter. Maar in de tekst een G.
Is dit al een verklaring voor een wat lichtzinnige leefwijze?

Hij en zijn vrouw hebben een postwissel van fl.37.50 gestuurd zijnde een toelage voor de oude vrouw Minah.
      Dat was in 1935 in Indonesi
ë (Nederlands Indië toen nog) een kapitaal bedrag.
Het stond ongeveer gelijk met fl. 776,48 nu. (€ 352.35 ). Voor drie maanden dus.
      Dat was toentertijd beduidend meer dan het inkomen van een doorsnee werknemer in Indonesi
ë.
Ik zal niets suggereren, maar laat uw fantasie er gerust op los.  

Venduhouder & commissionair

Wat leert de kaart verder?
De datum van schrijven is 25 september 1935 en de datum van ontvangst 25 november van dat jaar.
      De kaart deed er dus twee maanden over. Zo'n drie dagen van Soekaboemi naar Jakarta. (150 km). Twee weken voordat er een schip vertrok uit de haven. Vijf weken op zee en nog een paar dagen van Rotterdam of Amsterdam naar Arnhem.
      De bemiddeling werd verricht door venduhouder en commissionnair J. Kremers. Eén van de weinige personen in Soekaboemi die telefoon had, want hij heeft nummer 184. Hij is niet de ondertekenaar van de briefkaart. Dat is een klerk ten kantore, die de briefkaart in een schrijfmachine heeft gedraaid en moeite moet doen om op de lijntjes te blijven. En de A wil niet zo doorkomen,
      Ik kan de naam niet helemaal ontcijferen, maar denk dat het een lokale medewerker is. Zij leerden toen nog Nederlands.
     
Of de commissionair aan deze transactie heeft verdiend vermeldt de kartoepos niet, maar het zou me niets verbazen.


Goedemorgen!