Sullig eerbetoon aan een groot schrijver

 

Eigenlijk was het geen discussie. Mijn gesprekspartner had Nederlands gestudeerd en was er zeker van. 
      Het gedicht is van Joost van den Vondel en luidt:


       De weereld is een speeltooneel
 Elck speelt zyn rol en kryght zyn deel.

                                                                 

 Uit: Beelden 144; Een fout postzegeltje