Vroedvrouwen in Zuid-SoedanVroedvrouwen in Zuid-Soedan, gefotografeerd door mijn vriend Henk Weltevreden. In dit jongste land ter wereld is de zuigelingensterfte 69.93 per 1.000 in het eerste jaar.  In Nederland is dat 3.48 per 1.000. Dat komt vooral niet door die vroedvrouwen (Zij hebben een hoge status in dit land), maar door gebrek aan artsen & ziekenhuizen, geneeskundige apparatuur, gebrekkige logistiek en een tekort aan primaire levensbehoeften.
      De gemiddelde levensverwachting is er 57.36 jaar. Nederland: 81.56.


Goedemorgen & een prachtig Nieuwjaar