Ezel

 

Als een ezel het te goed heeft, gaat hij op het ijs dansen 

 

Goedemorgen!