Desinteresse & onbenul

De filelezer op de radio zei het gisteren weer. Er stond een file op de A59 Zierikzee-Oss.

      Hè !

Waarom zou er in dit land een autosnelweg zijn van Zierikzee naar Oss?
      Twee middelgrote plaatsen, die noch economisch noch geografisch iets gemeen hebben.
Het antwoord is simpel.
      Er loopt helemaal geen autosnelweg van Zierikzee naar Oss.

Als je van Zierikzee naar Oss wilt, begin je op de provinciale tweebaansweg N59 richting Rotterdam. (Een weg die overigens niet in Zierikzee begint maar bij Serooskerke). Via de Grevelingendam kom je op het Hellegatsplein waar je de A29 richting Roosendaal moet nemen.
      Na 5 kilometer neem je inderdaad een stukje A59 richting Dordrecht. Na zo'n 10 kilometer stopt die weg en neem je de A17 richting Rotterdam. Na ruim 10 km kilometer sla je af richting Breda de A16 op. Dan weer na zes kilometer neem je de echte A59 richting Den Bosch. Je kunt er dan bij Oss af.
      De weg wordt iets verderop na het knooppunt Paalgraven weer een provinciale tweebaansweg, die merkwaardig genoeg dan niet meer N59 heet, maar N324.
      Deze weg loopt door tot Nijmegen.

De filemeldingen op de publieke radio worden gedaan door de ANWB. 
      
Waarom zou de ANWB menen dat de A59 loopt van Zierikzee naar Oss?
      Waarom zou iemand dat vervolgens optikken?
      Waarom zou niemand dit corrigeren?
      Waarom zou de filelezer dit eigenlijk voorlezen?
      Waarom zouden mensen van de ANWB, die dit horen niet eens aan de bel trekken?

Ook dit antwoord is eenvoudig.

       DESINTERESSE &  ONBENUL!


Goedemorgen!

.