Uitstraling

Klas vijf van de VWO-opleiding in Rotterdam heeft in het kader van Maatschappijleer een project over justitie en de Nederlandse rechtsstaat. Vijf weken achter elkaar op woensdag wordt iemand uit de praktijk uitgenodigd om een lezing van veertig minuten te houden, waarna de leerlingen met elkaar en met de gastdocent in discussie kunnen gaan.
      Ik ben uitgenodigd om te spreken over de verstandhouding tussen de rechterlijke macht, politie, advocatuur en reclassering enerzijds en de pers -dat ben ik- anderzijds.
      Achterin zit een meisje, dat mij vorsend opneemt. Ze buigt zich naar haar buurvrouw, doet een hand voor haar mond en fluistert dan iets te hard:

      ‘Is dit de journalist of de gedetineerde?’

 

 Goedemorgen!