Overwintering aan het Hollandsch Diep

              

Ze zijn er net. Een meute kolganzen.
      Overgevlogen uit het noorden van Rusland.
Tot eind maart gaan ze overwinteren.
      Ze klonteren hier op deze zandplaat in een meertje aan de oever van het Hollandsch Diep op de Hoeksche Waard.

Kolgans; Anser Albifrons.