Een korte drukke getijdenrivier

De Dortsche Kil is een getijdenrivier in Zuid-Holland, die de Hoeksche Waard scheidt van het Eiland van Dordt.
      Zij is niet meer dan negen kilometer lang en verbindt de Oude Maas met het Hollandsch Diep.
 Onder de rivier ligt de Kiltunnel, één van de laatste toltunnels in Nederland.

Als je even aan het water gaat zitten, passeren er veel schepen.
      Vooral beroepsvaart, maar er zitten ook pleziervaartuigen tussen, die behoorlijk moeten oppassen.

Binnenvaartschepen gaan via het Hollandsch Diep en het Volkerak naar Antwerpen door het Schelde Rijnkanaal.

Zeeschepen zijn er ook. Die gaan naar het Industrieschap Moerdijk in West-Brabant.