Juli 2018

Te vroeg geboren


                                                     Twee evenwijdige lijnen

                                                     lopen dichttrekkend lang

                                                              Raken elkaar
                                                           in het oneindige

                                          Omdat wij daar wiskundig niets mee kunnen
                                           laten we de lijnen beginnen in dat oneindige
                                               en doorgaan tot 't min-oneindige.
                                            Zo wordt de eindigheid aangegeven.

                                                     Iedere atlas kent kaarten
                                      met zonnen, sterren, melkwegen & een heelal.
                                                    Altijd een uitdijend heelal.

                                             Die kindervraag welt steeds weer op:
                                                 'Is er nog iets achter het heelal?'
                                                            Het antwoord luidt:
                                                                     'Niets'
                                                  Maar ook als er niets is, is er iets.
                                                              namelijk niets.

                                     Twee evenwijdige lijnen kunnen elkaar niet snijden.
                                                        Maar komen wel samen
                                                            in het oneindige.

                                             Dat oneigenlijk eindige punt lonkt
                                                     Punt van samensmelting
                                                             Ik wil er heen

                                                              Dat kan niet;
                                                                nog niet.

                                                            Ik wist het wel.
                                                     Ik ben te vroeg geboren!