Het Oude Land van Strijen

Het Oude Land van Strijen ligt ten oosten van de A29 op het Zuid-Hollandse eiland Hoeksche Waard. Onder Rotterdam.
      Het is een interessant en aangenaam gebied met akkers en weidegronden, met kreken en vaarten, met ganzen en weidevogels.
En een enkele zwaan


Weidevogels

Het is in verband met broedvogels lang niet overal toegankelijk, maar er zijn wel degelijk paden waar je in alle rust kunt wandelen en -als je er verstand van hebt- weidevogels kunt tellen en doorgeven aan bijvoorbeeld Vogelbescherming Nederland.
      Toen ik er was -9 mei- kwamen er die dag de volgende meldingen: grote lijster, havik, bruine kiekendief, fitis, rietzanger, groenling, zwarte ruiter, blauwborst, kievit, groenpootruiter, lepelaar, regenwulp, tureluur, rietgors, grutto, tjiftjaf en Cetti’s zanger.  

Maar het gebied is vooral bekend vanwege zijn vele soorten ganzen in de winter.
      Het gaat dan niet alleen om grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen -die zie je in de hele Hoeksche Waard- maar vooral om dwergganzen, roodhalsganzen en kleine netganzen.


Gemaal

Bij de Hoekseweg is een zijweggetje met een parkeerplaatsje.
      Je kunt dan naar een oud gerestaureerd gemaal wandelen waar achter een vogelobservatiepunt is.
Er zitten nu ook nog wat ganzen, die niet meer naar Afrika trekken.


Observatiepunt