Leprozenvensters in de kerk

Het dorpje heet op zijn Fries Jistrum en ligt in het oosten van de provincie. Jistrum heeft een kerkje en op dat kerkje is een bordje bevestigd.
      Op dat bordje staat dat zich in de kerk leprozenvensters bevinden.


Wat zijn leprozenvensters; ook wel hagioscopen?
     
Ik probeerde me er wat bij voor te stellen, maar kwam eerlijk gezegd niet ver.
Maar natuurlijk zijn er sites met informatie over de kerk: een dertiende-eeuwse Romano-Gotische kerk, die tussen 1947 en 1950 drastisch gerestaureerd werd. En bij de restauratie werden twee van die vensters gevonden.
     
Ze waren aangebracht om leprozen (melaatsen) uit de kerk te houden, maar toch in de gelegenheid te stellen om het altaar te zien om zo toch de dienst te kunnen bijwonen. Zij waren in gezelschap van misdadigers en ander ''uitschot'', dat ook de kerk niet in mocht.


Leprozenvenster

Vrouwen en kinderen mochten er wel in, maar hadden een eigen ingang net als de mannen en de wat oudere jongens.  


Jistrum