Van kerkje naar dorpshuis

 

Voorstraten vind je vooral in dorpen en stadjes op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Maar ze zijn er ook in andere provincies. Veel in Friesland bijvoorbeeld. In België zijn er ook een paar net als in Zuid-Afrika. En er is er één op Sint Maarten in de Caraïben.   
      De Voorstraat, die vaak van de haven -of de dijk- naar het centrum gaat, is vrijwel altijd de belangrijkste straat. De mooiste panden, de beste winkels, het -voormalige- raadhuis en ook een kerk.
      Aan de hand van oude ansichtkaarten en recente foto’s portretteer ik een aantal van die Voorstraten.

Hoe was het en hoe ziet het er nu uit.


Scharnegoutum Friesland

Dit is volgens de oude ansichtkaart de Voorstraat in Scharnegoutum, een dorpje in Friesland even boven Sneek. Het gebouw met het torentje is de voormalige gereformeerde kerk.
       Op recente mappen kon ik die straat echter niet vinden, dus nam ik maar contact op met de plaatselijke Mediagroep.
Van Geart Bos kwam dit antwoord:

Helaas moet ik u mededelen dat er in Scharnegoutum nooit een Voorstraat heeft bestaan. Het zal waarschijnlijk de gemakzucht van de fotograaf/uitgever geweest zijn welke dit bedacht heeft. De betreffende foto is van de Legedyk/Plattedyk in ons dorp zo rond 1930.  

Freonlike groetnis, Namens de mediagroep                 
Geart Bos. Skearnegoutum

Er volgde een tweede reactie van Geart:

Naar aanleiding van uw vraag over de voorstraat in ons dorp ben ik nog eens aan het zoeken gegaan en wat blijkt, een voorstraat heeft inderdaad nooit bestaan in Scharnegoutum, echter wel een "Foarbuorren" Voorbuurt dus. En dan gaat het inderdaad om de panden rechts op de foto. Hier achter is de Achterbuorren welke nog steeds bestaat. Dus geen voorstraat, de betreffende weg was de Boazumerdyk / Legedyk / Plattedyk en heel vroeger rond 1500 de Strickwerter dyk. De situatie is inmiddels knap anders. De kerk is nu een woonhuis, dat overigens te koop staat.
      De toren is eraf gehaald.
Het huis ernaast bestaat nog steeds. De sloot is gedempt.  


Voormalig kerkje

De Legedyk is een vrij brede straat waar hier en daar aardige panden staan. Een inwoner bevestigt dat er nooit een Voorstraat bestaan heeft.
      Hij vermoedt dat het in de eerste helft van de vorige eeuw  spraakgebruik was.


Pastorie


De voormalige pastorie is nu een B&B.


DorpshuisEen stukje verderop is It Swettehûs, het dorpshuis.  


Het eind


Klik HIER voor alle Voorstraten; incl. de mooiste, kortste en langste