Gele Mosterd


Richting Zuid-Beijerland

Ik woon in een traditioneel landbouwgebied in de Hoeksche Waard. Op de akkers verbouwen de boeren graan, aardappelen en suikerbieten.
      Ze wisselen dat steeds af, want dat is beter voor de grond. Hier en daar worden op veel kleinere schaal bijvoorbeeld ook uien, bloemkolen, groene kolen of mais geteeld.
     
Maar nu ben ik ineens omringd door velden met gele bloemetjes. Dat was -zij het niet zo massaal- al eens vaker gebeurd.
Dus heb ik her en der maar eens gevraagd wat dat voor spul is.


Snelle groeier

 
Welnu.

Het is groenbemester. In dit geval Gele Mosterd.
      Een snelle groeier, die de grond goed bedekt en onkruid onderdrukt. Eerdaags wordt het zaad geoogst, want dat kan worden gebruikt om mosterd van te maken. De rest wordt dan omgeploegd waardoor de bodem verrijkt wordt.
      Er ontstaat humus en het stikstofgehalte wordt hoger.  
Bijkomend voordeel is natuurlijk, dat er geen of weinig (kunst-)mest gebruikt hoeft te worden bij een volgende teelt.

 

 Richting Oud-Beijerland

De boeren kunnen voor deze veredelingsmethode subsidie aanvragen. Ook al omdat de grond tijdens dit proces van groenbemesting nergens anders voor gebruikt kan worden.
      Die aanvraag is volgens mijn zegslieden  wel een behoorlijk vervelend bureaucratisch proces.


Richting Nieuw-Beijerland