Buitendijks Erfgoed van de Hoeksche Waard

Zwanegatsedijk


Binnenmaas 

 

Poldersche Molen


Ned. Hervormde Kerk

De kerk stamt uit de veertiende eeuw en doorstond de Sint-Elisabethsvloed van 1421..
Binnen is een kerkklok met het opschrift:

Defunctos pioro Fugo pestem Festa decoro
Anno Domini MCCCCXXXVI
Gherut Butendyc fecit.

En dat betekent:

De doden beween ik De pest verdrijf ik De feesten luister ik op
In het jaar onzes Heeren 1436
heeft Gerrit Buitendijk mij gemaakt.


(N.B:  Buitendijk is nog steeds een veel voorkomende naam in de Hoeksche Waard)