Van Universiteit naar Museum

 

Voorstraten vind je vooral in dorpen en stadjes op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Maar ze zijn er ook in andere provincies. In België zijn er een paar net als in Zuid-Afrika. En er is er één op Sint Maarten in de Caraïben.   
      De Voorstraat, die vaak van de haven -of de dijk- naar het centrum gaat, is vrijwel altijd de belangrijkste straat. De mooiste panden, de beste winkels, het -voormalige- raadhuis en ook een kerk.
      Aan de hand van oude ansichtkaarten en recente foto’s portretteer ik een aantal van die Voorstraten.

Hoe was het en hoe ziet het er nu uit.

  

Kampen Overijssel

Dit bedrijfscomplex staat aan de Voorstraat in Kampen Overijssel. De Nederlandsche Sigaren Fabriek Lehmkuhl & Co.
      Het werd geopend in 1826 en vijftig jaar later kreeg ’t bedrijf het predicaat Koninklijk.

Het bedrijf zit er nog.

De Voorstraat in Kampen is lang (ruim 600 meter) en smal.
      Er staan nog veel meer bedrijfspanden en opgeknapte pakhuizen uit de Hanzetijd.
Auto’s staan tegen de huizen geparkeerd.

De Voorstraat ligt in het centrum, maar is niet de belangrijkste straat.
      Parallel loopt de Oudestraaat waar het allemaal gebeurt. Daar zijn de winkels en daar flaneert publiek.  
Hier en daar is een smalle verbindingssteeg.

 


De IJssel

Aan de andere kant is af en toe via een dwarsweggetje de IJssel te zien.


Universiteit

Aan het begin van de Voorstraat is de Theologische Universiteit aan de Broederweg.
      Een instituut dat zich baseert op de principes van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt.


Stedelijk Museum

Aan het eind is het Stedelijk Museum (achter links in geel).  
      Op de achtergrond het Oude Raadhuis en de Nieuwe Toren.


Paterskerk

Vanaf 1581 -na de Reformatie- was het R.K-geloof verboden. Kampen had een schout, die dit controleerde. Maar de eigenaren van het pand stonden toe, dat er toch diensten werden gehouden en zo kwam er een ‘’huiskerk’’. In de achttiende eeuw kregen de paters het pand in eigendom.


Stadsmuur


Hier en daar komt in de Voorstraat de Middeleeuwse stadsmuur tevoorschijn. Sommige panden zijn in die muren gebouwd.
      De Voorstraat heette tot laat in de negentiende eeuw  ‘’Achter die Nije Mure’’.


De Olifant


Een andere sigarenfabriek: De Olifant.

Koornmarktspoort


Kampen telt 22 poorten. De Koornmarktspoort bevindt zich tussen de Voorstraat en de IJsselkade.

 
Klik HIER voor alle Voorstraten; incl. de mooiste, kortste en langste