DE PAARDENTRAM EN DE OMROEP

OFWEL VAN UITZENDING NAAR INZENDING

(Door Peter Flik, photosooph te Hongarije) 

Je kan je er wel over blijven opwinden, kwaad worden, boze brieven schrijven of wat dan ook in werking willen stellen: ALLES BLIJFT AL JAREN BIJ HET OUDE.

Ik moet het maar met een vergelijking doen, die gaat nooit voor honderd procent op, maar deze komt een heel eind.
      Ooit, eind negentiende eeuw, begin twintigste, ontstond de paardentram. Comfortabel was het allemaal niet, maar het ging harder dan lopen. Zouden de vervoersmaatschappijen dit in 2018 nog uitvoeren, was het land te klein voor woorden van afkeuring.


OMROEPEN

Maar de omroepen gaan nog steeds met de paardentram. Vanwege etherschaarste, die er nog was rond de jaren dertig van de vorige eeuw moest de uitzendtijd van de diverse omroepen verdeeld worden over de dag en de week. Er moesten omroepbladen worden opgericht waarin de diverse schema’s werden gepubliceerd.


100 JAAR VERDER
    

 We zijn nu bijna honderd jaar verder en dit volkomen achterhaalde systeem blijft men hanteren. Vijf(tig) radiozenders, drie  en misschien wel drieëndertig televisiezenders die hun programma’s uitzenden op vastgestelde tijdstippen.
     Daar heeft de luisteraar of kijker geen invloed op. En dat terwijl het al jaren mogelijk is dit via internet te doen, zoals Netflix. Alle inhoud ALTIJD beschikbaar, en alle inhoud ALTIJD te pauzeren.
      Omroepbladen worden verlost van het moeten publiceren van uitzendtijdstippen en kunnen zich bezig houden met het geven van achtergrondinformatie. Veel etherfrequenties overbodig. Besparing enorm.

WAAROM GAAT DIT NIET ZO?
OMDAT HET NIET ZO GAAT.

 

Klik HIER voor alle Photosophieën