HARD MAAR HET MOET MAAR ZO

(Door Peter Flik, photosooph te Hongarije) 

Natuurlijk zijn er in het strafrecht schalen. Moord wordt zwaarder bestraft dan doodslag. Inbraak zwaarder dan winkeldiefstal etc.

Ik lees veel kranten maar deze gedachtegang ben ik nog niet tegen gekomen. Hoor graag of ik dit juist heb.

NAAST HET GEWONE STRAFRECHT MOET ER OOK EEN GELEGENHEIDSRECHT WORDEN OPGEZET.

Er zijn nu eenmaal tijdelijke onwenselijke ontwikkelingen. Ontwikkelingen die veel mensen raken maar die moeilijk zijn te bestrijden. Ik noem er twee. Massale fietsendiefstallen en telefoneren of whatsappen tijdens het besturen van een auto. Het aantal verkeersdoden is door de laatste gewoonte weer gestegen. Het gewone strafrecht kan hier niets mee en daarom pleit ik voor het instellen van gelegenheidsrecht. In het gelegenheidsrecht worden de schalen van het gewone strafrecht buiten beschouwing gelaten. Er worden nooit gevangenisstraffen opgelegd maar uitsluitend boetes. En wel op een sluitende manier. Het stelen van een fiets: vijf jaar loonbeslag. De boete wordt gedurende die vijf jaar afgetrokken van het maandelijkse inkomen.

Alle toekomstige fietsen hebben een ingebouwde chip die bij illegale verwijdering de fiets voorgoed blokkeert. Misschien wel krom trekt…..

Ook op deze manier wordt opgetreden bij het telefoneren of whatsappen door de bestuurder van een auto, fiets of motor.

Natuurlijk zijn er een paar monetaire maatregelen voor nodig. Iedereen ontvangt zijn verdiensten, loon of wat dan ook op een rekening. Contant geld moet langzaam worden afgebouwd. Het is nu al zo dat bij het openbaar bestuur contant betalen bijna is verdwenen. Dit moet fors worden uitgebreid voor andere sectoren.

Het nieuwe recht wordt dus alleen gebruikt om massale ongewenstheden te bestrijden gedurende bijvoorbeeld drie jaar.

Wel is het zo dat het niet onmogelijk wordt gemaakt om tegen de opgelegde boetes in beroep te gaan. Niet onmogelijk maar wel moeilijk.

 


Klik 
HIER voor alle Photosophieën