BRIEVEN DIE JE EIGENLIJK NOOIT SCHRIJFT, MAAR NU WEL


(Door Peter Flik, photosooph te Hongarije)

Ingezonden brieven, ik heb er nooit aan gedaan. Radio of tv opbellen: nooit.

Maar er zijn grenzen, ze kunnen je het vuur aan de schenen leggen. Ik dacht zo na de kerst: rustig het jaar laten uitdoven. Geen felle discussies.
Dit jaar bracht nogal veel onheil. En dat wis je met twee uur Andre Rieu niet echt uit. Post pas in januari openen, dat was de gedachtegang. Maar per ongeluk toch een brief geopend.

Toen sloeg de kortsluiting meteen toe!.

Kijk, dat er geen telefooncellen meer zijn, geen postkantoren, geen directe trein naar Zandvoort, dat hele stadskernen afbranden of failliet gaan, dat de naam PTT weg is, dat je zonder TOMTOM hulpeloos bent, dat je er oud en verdrietig van wordt: HET ZIJ ZO.
      Maar stuur mij geen zinloze brieven, steel mijn emailadres niet, bel mij niet op met vragen over tandpasta of cruises, luister mijn tv niet af.

EEN PAAR FEITEN: Nederlanders die permanent in een ander land dan Nederland wonen moeten zich daar verzekeren voor de ziektekosten. En in principe ook naar de daar aanwezige voorzieningen. Maar onder druk van veel Nederlanders die permanent bijvoorbeeld in Spanje wonen is daar een aantal jaren geleden een voorziening bijgekomen: men mag in ieder Europees land gebruik maken van de gezondheidszorg, ook die in Nederland.
      Een en ander werd keurig bijgehouden door het ZORGINSTITUUT NEDERLAND. En dit instituut zond mij de volgende merkwaardige brief.

Datum: 14 december 2016

Betreft: Zorginstituut draagt taken over aan CAK

Geachte heer, mevrouw,

Op 1 januari 2017 draagt Zorginstituut Nederland het werk voor de verdragsgerechtigden over aan het CAK.
Ook onze medewerkers gaan mee naar het CAK en blijven daar hetzelfde werk doen.

Door deze verandering wijzigen onze contactgegevens .De nieuwe gegevens vindt u op het kaartje van het CAK dat bij deze brief zit

(…..)

met vriendelijke groet

mw. Drs. I.A.M. Hensen

Hoofd afdeling verzekering Burgers

 
WAT IS TOCH IN GODSNAAM CAK, dacht ik en begon aan de volgende natuurlijk zinloze brief.

 AAN: MEVROUW I.A.M. HENSEN

           HOOFD afdeling Verzekering Burgers

           VAN HET ZORGINSTITUUT NEDERLAND

Beste Mevrouw,

Vandaag kreeg ik van U een merkwaardige brief. (datum 14 december 2016).

U schrijft dat U het werk van Uw instituut per 1 januari overdraagt aan het CAK.

Nergens wordt uitgelegd wat CAK is….

Of waar die afkorting voor staat…..

Bestaat dat CAK eigenlijk wel?

Ook schrijft U dat er een kaartje met onze gegevens in de enveloppe zit. Maar dat kaartje zit er niet bij….

Wilt U zo vriendelijk zijn om eens uit te leggen waarvoor dit alles dient. ik bedoel: alle postpapier veranderen, enveloppen, adresboekjes. Een ander gebouw wellicht. Dit soort dingen gaan niet gratis.

EN: als de zorg overhevelt naar een andere instantie, waar houdt U zich dan nog mee bezig?

Ik overweeg naar aanleiding hiervan OOK mijn naam te veranderen!

Zelf denk ik aan: GIRAFFEGRRMBIBBLE857GEKKEHENKIE

 Peter Flik

 PS Ik hoop dat U begrijpt dat ondanks de toon van deze brief het toch echt een serieuze vraag is. En in ieder geval een voorspoedig nieuwjaar.


Binnen drie dagen kreeg ik het volgende (weer zinloze) antwoord:

Dank voor uw bericht. Een overzicht van de aanspraken vergelijkbaar met het oude Wlz-kompas vindt u onder de ingang Wlz-kompas in de trefwoordenlijst onder 'Verzekerde zorg'. De herstructurering van de website als geheel was noodzakelijk omdat het Zorginstituut een deel van zijn taken - namelijk de 'burgerregelingen' - heeft overgedragen aan het CAK. Voor alle informatie rond de verzekerde aanspraken heeft dit geleid tot een plattere en naar wij hopen toegankelijkere structuur. Daarnaast zijn wij bezig ook de content zelf toegankelijker te maken, zodat niet alleen professionals, maar ook burgers hun weg kunnen vinden in deze informatie.

   


 Klik HIER voor alle Photosophieën