DE REDDING VAN DE VPRO-RADIO

(Door Peter Flik, photosooph te Hongarije)

Aan: Gerard Walhof, hoofdredacteur van de VPRO-radio

Beste Gerard,

Deze brief wordt ook gepubliceerd op de weblog van Ronald van den Boogaard.

Gelukkig ben ik op tijd weggeraakt bij de VPRO-radio, de afbraak was al begonnen, maar het ergste moest nog komen. En nu dit jaar is de klap gevallen, veel medewerkers ontslagen, vanaf 1 januari is de VPRO-radio ongeveer uit de uitzendschema’s verdwenen. Wie gaat toch in godsnaam in de nacht naar de radio luisteren. De situatie voor hen die nog niet zijn ontslagen is ronduit pijnlijk. Het wordt dus tijd voor een openlijke aanval om terrein terug te winnen. Ik zend je dit plan.
     
De radio krijgt zendtijd en geld op grond van het aantal leden dat de betreffende omroep heeft. Omdat er in de ether een zekere schaarste is wordt er een verdeelsleutel voor de zendtijd ingesteld. Ook de uitzendtijdstippen worden nauwkeurig bepaald en die tijdstippen vallen voor de VPRO-radio heel ongunstig uit. Het uitzenden via de ether is een achterhaalde praktijk die zijn wortels ongeveer tachtig jaar terug heeft. We hebben nu internet en daar is totaal geen schaarste.
      Er zijn een paar mogelijkheden. De radio trekt zich terug uit de ether en gaat programma’s maken op een internetsite. Er moet onderhandeld worden met de overheid, zodat het geld dat ieder jaar binnen komt besteed kan worden voor de distributie via het internet. Zodra je dit plan gaat opstarten kom je mensen tegen die zullen zeggen dat het niet kan. Probeer die uit te schakelen. Zelf heb ik een internetradio waarmee ik moeiteloos zowel naar een geliefd station in New York als naar radio Venetië kan luisteren. Een andere mogelijkheid is het plaatsen van radioprogramma’s op You Tube. Een speciaal voor dit doel gemaakte app zorgt ervoor dat de afnemers zonder veel moeite iedere dag het gemaakte radioprogramma kunnen beluisteren en/of downloaden. Technisch MOET het zo worden geregeld dat het echt moeiteloos is, niks een website doorbladeren etc.

In noodgevallen, omdat je toch weer eens concessies moet doen is het ook mogelijk de radio toch in de ether te laten voortbestaan, maar de hierboven aangegeven mogelijkheden ernaast te openen.

HET WORDT ECHT TIJD VOOR AKTIE.

Groeten.
Peter Flik.

HET ANTWOORD:

Beste Peter,
Dank voor je plan, het geeft nog eens aan hoe kritiek onze toestand op de radio is. Internet is niet alleen de uitweg, het is de toekomst van de radio. Dat wisten jij en ik al twintig jaar of nog langer geleden. Weet je nog? In januari 1994 heb ik jou maar ook mensen als Walter Slosse, Erwin Blom en niet in de laatste plaats Roelof Kiers bij elkaar geroepen om te kijken of we al onze voorzichtige individuele initiatieven op internet niet wat meer konden bundelen. Jij was toen je tijd zoals gewoonlijk al weer ver vooruit met Archie en was niet bij die bijeenkomst. Die overigens geen enkel resultaat had. Roelof is toen op eigen houtje de Digitale Zolder begonnen. Jammer voor de anderen maar ook gelukkig want het heeft de VPRO heel veel goeds en heel veel vrijheid gebracht. Net als tegenwoordig de internetradio en apps als die van NPR, Audioboo, Just Sayin, en honderden meer.

We maken nu nog steeds ontzaglijk veel radio op internet. Te beginnen natuurlijk op het platform waar ikzelf vanaf de geboorte bij betrokken ben, 3VOO12, maar ook op vele andere plekken op internet waaronder op de vpro gemist-app (even afgezien van het feit dat die niet goed werkt). Maar ook op onze themakanalen. We kunnen alleen -zo goed als- geen web only inhoud maken. Want los van dat de Mediawet en Europese regelgeving dat verbieden krijgen we daar gewoon het geld niet voor. Dat zinnetje van jou "Er moet onderhandeld worden met de overheid, zodat het geld dat ieder jaar binnen komt besteed kan worden voor de distributie via het internet" is cruciaal. En een kansloze onderneming. Ik weet niet of je de laatste tijd nog wel eens in het regeringscentrum bent geweest maar dan zou je weten dat Den Haag ons binnenkort voor nog eens 100 miljoen nog verder de nek omdraait. En hoe raar ook: om een programma te maken is er altijd een beetje geld nodig en aan het einde van de maand stelt iedereen het toch wel op prijs een salaris te ontvangen, zelfs bij de VPRO.

Intussen zit ik niet stil. Met het Mediafonds zijn we bezig met een nieuw internetaudioplatform voor "verhalende radio": http://woord.nl/">woord.nl. Daarvoor krijgen we geld en dat zal veel meer vrijheid opleveren. Maar daarover aan het einde van dit jaar meer.

Groet, ook aan Ronald,
Gerard Walhof

 

Uw bloghouder tekent hierbij aan:

 Al zo'n 25 jaar is de afbraak van de publieke radio bezig. Luistercijfers en marktaandelen zijn belangrijker gemaakt dan creativiteit & kwaliteit. Zendercoordinatoren en zendercommissie hebben regeltjes gemaakt, die steefds fanatieker werden aangescherpt.
     
De VPRO-Radio die jarenlang -ook door collega's van andere omroepen- als de beste en meest bijzondere werd aangemerkt, werd hiervan het slachtoffer.
Steeds meer zendtijd verdween naar avondlijke en nachtelijke uren. In het nieuwe zendschema komt de VPRO-Radio op weekdagen niet meer overdag aan bod.
     
Dat gold al voor Radio III en Radio IV.
Eerder was de VPRO-Radio al verdwenen op Radio II en Radio V.
Zendtijd is er wel op Radio VI, maar dat verschijnt niet op een etherfrequentie.
Al veel eerder werden programma's over dit afbraakproces
gemaakt.

Ga maar HIER naar toe:

 

 

Klik HIER voor alle Photosophieën