DE ZATEN

 (Door Peter Flik, photosooph te Hongarije)

 De Nederlandse taal kent het woord niet, daarom voeg ik het nu gewoon toe. Kijk, als er nazaten bestaan moeten er ook voorzaten zijn. Zelfs zijzaten, maar dat terzijde.
      Ik ben me er heel erg van bewust dat ik bijna geen voorzaten ken; ik kom niet verder dan mijn ouders....Over grootouders of verder terug weet ik niets en er is ook nooit iets over verteld. Nooit heeft iemand iets opgeschreven; er zijn geen brieven. Portretten zijn er niet gemaakt. Het is alsof ze nooit geleefd hebben. Wat ze dachten weet ik niet. En ik weet nog veel meer niet. Wat ze aten, wie ze liefhadden, wie ze bedrogen, hoe ze dood gingen. Zelfs hun namen ken ik niet.
      Ik wil deze reeks zaten onderbreken en ben begonnen van alles op te schijven, en het geschrevene op te sturen aan kinderen en kleinkinderen in de hoop dat zij deze traditie zullen voortzetten. Opa uit de twintigste eeuw en zijn nazaten berichten aan hen die later zullen leven en sterven. Het begin is er. Hoe opa dacht, welke fouten hij maakte, waar hij spijt van heeft. Een man die zelden raadgevingen verstrekte, eenvoudig omdat hij het zelf ook niet wist. Over zijn fantasie. Hij beweerde vaak maar wat. Dat hij van een Noorman afstamde bijvoorbeeld.

                

 

 

Klik HIER voor alle Photosophieën