IETS OP DE KLOMPEN AANVOELEN


(Door Peter Flik, photosooph te Hongarije)


Het maakt onrustig, aanvoelen dat er iets niet klopt, dat iets scheef zit, maar het niet echt kunnen bewijzen. Dat is hier duidelijk het geval in Hongarije. Jaarlijks ontvangt dit land enorme sommen geld uit Brussel en waaraan wordt dat geld besteed... Eerst maar eens de cijfers.
      In 2012 ontving Hongarije 5,3 miljard Euro aan subsidie en droeg 600 miljoen af aan de EU. Weet dat 5,3 miljard hetzelfde is als 5300 miljoen. Dit is nu al het zoveelste jaar dat die kraan openstaat en men zou zeggen daar moet je dus wat van zien. Wel, wat we hier zien is dat elk dorp in Hongarije een transportbusje heeft gekregen ter waarde van plm 80.000 euro per stuk. Die busjes zijn bedoeld voor bezoeken aan de eertsvolgende grote stad om boodschappen te doen, ziekenhuisbezoek ed.
      Maar ieder dorp heeft ook nog een gewone busverbinding met de nabijgelegen stad. Die bussen worden dus beconcurreerd.

Wat we verder zien is dat overal speeltuintjes her en der worden aangelegd.
      Ook in dorpen of gehuchten waar geen kinderen zijn.

 

                              

Het plaatselijke ziekenhuis hier had oospronkelijk een grote toegangsdeur; dat werden er twee met het geld uit Brussel. Die tweede deur is nooit in gebruik genomen.
      Even verderop hier op het platteland wordt de grootste vuilverwerkingsfabriek van Oost Europa aangelegd. Het meeste geld dat uit Brussel is gekomen vloeit automatisch weer naar West Europa terug omdat daar de kennis is en de juiste materialen.
      De zuidelijke hoofdstad Pécs had tientallen Hongaarse parkeerwachters. Met geld uit Brussel zijn die mensen grotendeels vervangen door parkeerpalen. De werkgelegenheid dus verplaatst naar Duitsland, want daar worden die dingen gemaakt. In het eerstvolgende kleine dorp van hieruit gezien is een school en daar is een veel te grote toegangsdeur aangelegd. De kinderen gaan er niet doorheen.
      Overal worden grote borden geplaatst waarop te zien is wat er gebouwd, dan wel gerenoveerd wordt met geld uit Brussel. En wat zien we tegelijkertijd? Dat de crisis hier angstige vormen aanneemt. In een stad hier vlakbij is 30 tot 50% van de middenstand over de kop. De regering heft alle kleine winkels die rookwaren verkopen op en begint staatswinkels. Maar het kan nog gekker. Het grote levensmiddelenconcern DE SPAR heeft de licensie gekregen om staatsverkooppunt te worden.

      Ik ken de theorie: geld pompen in een slecht draaiende economie kan betekenen dat die economie uit het slop wordt gehaald. ONAFHANKELIJK min of meer van het nut van opgestarte projekten. Maar zoals ik schreef aan het begin: ik voel dat er iets scheef zit. Wellicht blijft veel van die subsidie gewoon in Budapest hangen bij mensen die het met kamermeisjes doen. Het gerucht was er dat toen Pécs vorige jaar culturele hoofdstad van Europa was, het geld al op was voordat het feest begonnen was. Net zoiets als hangjongeren... Hanggeld dus.

      Ik gooi er een plan tegenaan. Een plan dat meteen een groot deel van de bevolking raakt.
Er zijn heel veel woningen die te maken hebben met ernstig achterstallig onderhoud. Knap die op met al dat geld. Een berekening? Oké, een berekening.

In 2012 ontving Hongarije: plm 5000 miljoen Euro aan subsidie. Er wonen in Hongarije op het platteland plm 7 miljoen mensen, gemiddeld vier per woning. Het aantal woningen is derhalve: 1.750.000. Drie vierde moet worden opgeknapt: 1.312.000. Als je het ontvangen subsidiegeld hiervoor inzet is er voor iedere woning 3800 Euro beschikbaar. Het geld blijft in Hongarije en de werkgelegenheid ook. En wat Boedapst betreft, er zijn ook goedkope meisjes.

 

Klik HIER voor alle Photosophieën