OUD STRIJDER IN BEDREIGDE TAAL

In de atlas van bedreigde talen van de Unesco, het cultuurfonds van de Verenigde Naties staat dat wereldwijd 2.498 talen in min of meerdere mate bedreigd worden.
       Eén van die talen is West-Vlaams, dat gesproken wordt in de Belgische provincie West-Vlaanderen. In de Westhoek van deze provincie -de streek rond Ieper en Veurne- wordt een variant gesproken: het Kustwest-Vlaams.

In 1994 was ik in die streek en sprak daar met één van de zeer weinige toen nog levende Belgen, die gevochten had in de eerste wereldoorlog. (naar schatting waren dat er 200, waarvan tien 'coherent').
      Hij was 97 jaar en in die oorlog doof geworden, omdat er volgens hem beter voor de paarden dan voor de soldaten werd gezorgd.
De paarden kregen namelijk watjes in hun oren om ze te beschermen tegen het lawaai van geweervuur en bombardementen.

Hoe klinkt origineel Kustwest-Vlaams. Ga hier naar toe om het te beluisteren (1’54”)

Ik was daar in gezelschap van mijn Belgische collega Fred Stroobants en Piet Chielens uit Reningelst in de Vlaamse Westhoek, een groot kenner van de Eerste Wereldoorlog
      Zij verstaan het wel. 


Mijn kust ne keer mijn kloteland

Toen ik aan het zoeken was, vond ik ook diverse opnames van Vredesconcerten, die op initiatief van Piet Chielens van 1992 tot en met 2007 jaarlijks werden gehouden in Passendale.
      Dit ter herinnering aan de slag van Passendale in 1917., één van de meest bloedige confrontaties in de Eerste Wereldoorlog (ca. 250.000 doden)
In 1994 ging het concert de lucht in onder het motto: We’re here…. Because we’re here.
     
   
https://www.youtube.com/watch?v=UA730QtjOBE


Eén van de regelmatig terugkerende gasten was de beroemdste bard van België, Willem Vermandere.
      Hij heeft veel liederen in het Westvlaams gezongen.


Luister eens naar zijn
Vlaanderland.
(Mijn waanzinnige oorlogsland, mijn eindloos droevig kerkhofland 4‘16“)

 Het gaat zo:

mijn vaderland, mijn vlaanderland, mijn nondedjus patatteland
mijn edel dierbaar Belgenland, mijn afgescheurd stuk Nederland,
mijn klei- mijn zand- en waterland, mijn baksteenland, mijn mortelland,
mijn vlammend autostradeland, mijn asfaltland, mijn fileland,
mijn platgewalste duineland, mijn afgezaagde bomenland
mijn doodgesproeide akkerland, mijn varkenspest- en konijneland
mijn beuter- en mijn vleesbergland, mijn afval- en mijn strontbergland,
mijn stinkend zwart rivierenland, mijn onvervalst hormonenland,
mijn vlaanderland

mijn vaderland, mijn vlaanderland, mijn scrupeleuze kwezelland,
mijn beevaart- en processieland, mijn Lourdes- en Oostakkerland,
mijn pasters- en mijn kostersland, mijn wierook- en wijwaterland
mijn middeleeuws katholiekenland, mijn Koekelbergse koningsland
mijn leeggelopen kloosterland, mijn instortende kerkenland
mijn trouwlustige priesterland, mijn duvel- en mijn trappistenland
mijn heidens land, mijn heilig land, mijn vloekers- en mijn stoefersland,
mijn zeverland, mijn dronkaardsland, mijn kust ne keer mijn kloteland,
mijn vlaanderland

mijn vaderland, mijn vlaanderland, mijn biefstuk- en mijn frietenland,
mijn rijstpapland, mijn pensenland, mijn vetgemeste stierenland
mijn velokoers- en kermisland, mijn kaartersland, mijn toebakland
mijn luizaarsland, mijn luiaardsland, mijn Tijl, mijn Lamme Goedzakland,
mijn waanzinnige oorlogsland, mijn eindloos droevig kerkhofland,
mijn ideaal passageland, mijn doorstroomland, mijn bastaardland
mijn onverteerd repressieland,mijn nog altijd smeulend naziland,
mijn Demer- Dender- en Dijleland, mijn Leieland, mijn Scheldeland,
mijn vlaanderland

mijn vaderland, mijn vlaanderland, mijn Maasland en mijn moerenland,
mijn Ruusbroek- en mijn Rubensland, mijn gezellig Gezelleland,
mijn Mercedes- mijn shoppingland, mijn carpetland, mijn lederland,
mijn dancingland,mijn discoland,mijn hard-rockland, mijn pizzaland,
mijn moederland, mijn kinderland, mijn bekept en mijn bekakte land,
mijn dwaze land, mijn lepe land, mijn wulpse land, mijn vrome land,
mijn zotte land, mijn zalig land, mijn nie beter of nie slechter land,
mijn gruwelijk en verrukkelijk land, mijn ondanks alles liefste land,
mijn vlaanderland