Parkeren zit in ons bloed

Parkeren zit in ons bloed. Deze malle zin las ik op de site van P1, een parkeerbedrijf in Den Haag. Het beheert parkeervoorzieningen in het hele land. Bij dat bedrijf kun je een bezwaarschrift indienen als je meent dat je ten onrechte een parkeerbon hebt gekregen.
      Ik weet dat omdat ik pas bij dit instituut een bezwaarschift heb ingediend. Ik parkeerde mijn auto namelijk vlakbij de woning van mijn dochter in Vlaardingen, stapte naar binnen, lijnde haar hond aan en kwam weer naar buiten. Dat alles duurde niet langer dan vier minuten. Maar er stonden ineens twee parkeerwachters bij de auto, die een bon uitschreven. Toen ik zei, dat ik alleen maar even de hond had opgehaald, werd ik voor leugenaar weggezet:
     
’Dat kunnen we allemaal wel zeggen’.
      ’Maar meneer. Waarom gelooft u mij niet." Even aan de motorkap voelen of die nog warm was deden ze natuurlijk niet, want dan zouden ze moeten erkennen dat ik gelijk had. In plaats daarvan zei de ene man, dat ik op de loer had gelegen en direct naar buiten kwam, toen zij in beeld waren. Niet alleen een leugenaar dus, maar ook nog een voyeur.
      Ik diende een bezwaarschrift in. Vergezeld van tientallen bonnetjes, die ik daar eerder betaald had, omdat wij iedere week op kleinkinderen passen. Met de toelichting, dat ik meer tijd was kwijt geweest als ik heen en terug naar de parkeerautomaat had moeten lopen.
      Het bezwaarschrift werd ongegrond verklaard. In een uitvoerige toelichting, waarin voornamelijk mijn bezwaren werden herhaald.
De brief was ondertekend door ‘’De directeur van P1 On street B.V’’.
      Alleen een onleesbare handtekening overigens. Geen naam. Behoorlijk onbeschoft dus.
        
       Slot van het Antwoord

 
  

Je kunt tegen zo'n uitspraak overigens wel weer in beroep gaan bij de Rechtbank Rotterdam, sectie Bestuursrecht. Maar dan moet je griffierecht betalen.  Dat is meer dan de opgelegde boete. 

Geldgaring

En hieronder de humbug, die P1 verstaat onder Visie en Strategie. Inclusief de holle frase, dat men oog heeft voor de belangen van de parkeerders en klantvriendelijk is. Maar ook inclusief de opmerking dat zij er zijn voor geldgaring. Juist!

Visie

Parkeren zit in ons bloed. Iedereen bij P1 zet zich in voor een hoogwaardige parkeerdienstverlening. Wij zijn het enige parkeerbedrijf in Nederland dat off street én on street dienstverlening op deze schaal combineert. Wij exploiteren en beheren parkeerlocaties. Daarnaast bieden wij gemeenten een breed palet aan dienstverlening zoals handhaving, digitale vergunningverlening, digitale bezoekersregeling, administratie en management, onderhoud en beheer van parkeerapparatuur, geldgaring en advisering.

U vindt in ons een betrokken partner die hoogwaardige kwaliteit en service op maat levert. Een partner die vanuit een lange termijn perspectief onderneemt en waarbij de kwaliteit en duurzaamheid voorop staan.

Strategie

Het realiseren van een aantrekkelijke, klantvriendelijke en kwalitatief hoogwaardige parkeerlocatie is een complexe en uitdagende aangelegenheid die, naast specifieke parkeerkennis, om service en partnership vraagt. Wij investeren als geen ander in kennis, systemen en goed opgeleide mensen. P1 heeft oog voor de belangen van zowel de parkeerder (op basis van service) als van de eigenaar (op basis van partnership).

Wij willen de markt steeds weer vernieuwen met innovatieve oplossingen, waarbij onze innovatiedrang de wensen en de eisen van de markt met onze eigen visie en inzichten combineert.

Download onze Bedrijfsbrochure.