Geen tweede Troje

Jean Pierre Rawie werd ondervraagd in het Magazine van De Volkskrant. Het ging goed met hem. In plaats van twee flessen jenever dronk hij nog maar twee flessen wijn per dag.
      Ik herinnerde mij gedichten over drugs & drank.
In 1980 schreef hij bijvoorbeeld No second Troy. De titel is ontleend aan het beroemde gedicht onder diezelfde titel van de Ierse Nobelprijswinnaar William Butler Yeats (1865-1939). Dat was destijds nogal gewaagd, want het nodigde uit tot het maken van vergelijkingen.


Welaan: Kijk, lees & vergelijk

Van Jean Pierre Rawie

No second Troy

Ik heb een vrouw bemind, die best
een tweede Troje zou verdienen
en die door drank en heroïne
onder mijn ogen werd verpest.

Tot ziekbed kromp het liefdesnest,
en ik zou zachtjes willen grienen,
omdat alleen dit klandestiene
sonnetje van ons tweeën rest.

Zo’n veertien regeltjes waarmee je
een tipje van de sluier licht,
wat zout om in de wond te wrijven.

Wat zijn dat toch voor waanideeën,
Dat je, verdomd, in een gedicht
‘’de dingen van je af kunt schrijven’’?


Van William Butler Yeats

No Second Troy

Why should I blame her that she filled my days
With misery, or that she would of late
Have taught to ignorant men most violent ways,
Or hurled the little streets upon the great,
Had they but courage equal to desire?
What could have made her peaceful with a mind
That nobleness made simple as a fire,
With beauty like a tightened bow, a kind
That is not natural in an age like this,
Being high and solitary and most stern?
Why, what could she have done, being what she is?
Was there another Troy for her to burn?


Ik heb een vertaling gevonden van A. Roland Holst

Geen tweede Troje

Hoe zou ik haar verwijten, dat ze ellende
bracht in mijn dagen, of dat zij voor kort
de onnoozlen opgezweept zou hebben en de
straten en stegen had dooreengestort,
als in hen durf verlangen evenaard had?
Waar kon zij vrede vinden met een geest
die adel simpel als een vuur bewaard had,
met schoonheid als een boog die spant, van ’t ras
dat niet meer thuis hoort in een tijd als dezen,
hoog zijnde en eenzaam en niet aan te randen?
wat moest zij met een wezen als haar wezen?
vond zij een ander Troje om te verbranden?


Klik HIER voor alle Zoekpoëzie