Een fout postzegeltje


Hoe serieus hebben deze instanties, diensten, esthetische vormgevers, commissies, directies , de staatssecretaris, de drukker en al die anderen deze procedure genomen?

      Niet of nauwelijks dus.
Nationaal belang? Internationaal belang? Mwah.
      Cultuurbarbarij is het.


Uit beelden 144: Een fout postzegeltje