Het mysterie van Soekaboemi

  
  

Ik vond deze briefkaart in een uitdragerij. Kartoepos dus in Indonesië. Ontvangen op 25 november 1935.
     
Wanneer werd die kaart verstuurd en wat staat er op de achterkant?

     

De weledelgestrenge of weledelgeleerde heer Hermanides uit Arnhem heeft een postwissel gestuurd van fl. 37.50 voor de oude vrouw Minah te Soekaboemi Indonesië. Zijnde een toelage.
     
Dat was een bijdrage voor drie maanden. Een behoorlijk hoog bedrag. Fl. 37.50 stond in 1935 gelijk met fl. 776,48 of € 352.35 nu. Dat is per jaar 1.409,40.  Als je bedenkt dat het gemiddeld jaarinkomen in Indonesië nu € 4.200,-- is, dan gaat het dus om bijna éénderde van een gemiddeld jaarinkomen in die dagen.
     
Waarom was dat bedrag zo hoog? Tja! Laat uw fantasie er maar op los.

      Wat leert de kaart verder?
De datum van schrijven is 25 september 1935 en de datum van ontvangst 25 november van dat jaar.
     
De kaart deed er dus twee maanden over. Zo'n drie dagen van Soekaboemi naar Jakarta. (150 km). Twee tot drie weken weken voordat er een schip vertrok uit de haven. Vier weken op zee en nog een paar dagen van Rotterdam of Amsterdam naar Arnhem.
      De bemiddeling werd verricht door venduhouder en commissionnair J. Kremers. Eén van de weinige personen in Soekaboemi die telefoon had, want hij heeft nummer 184.
      Of hij aan deze transactie heeft verdiend vermeldt de kartoepos niet.

Goedemorgen!