Met het oog op Afrika

  

Het is eind augustus en er zit nog een nest zwaluwen bij mij in de buurt. De derde leg dit seizoen. Boerenzwaluwen.
     
De jonge vogeltjes zitten vaak op mijn dakkapel en soms in de dakgoot en worden gevoed door vader en moeder. Die komen dan met insecten aanzetten en worden met gejubel verwelkomd door de kleintjes.
     
Volgende maand moeten ze al op weg naar Afrika.

  

  


  

Kunnen zulke jonge vogeltjes dat aan?

Nauwelijks.
      De zwaluwen leggen zo’n 8 tot 9.000 kilometer af in anderhalf tot twee maanden..

Vlak voor ze weggaan verzamelen de zwaluwen zich om te foerageren. Dan vertrekken ze in grote groepen. De jonge zwaluwen worden tijdens de trek nog bij gevoed. De ouders zijn dan op hun speurtocht extra kwetsbaar, want een gewilde prooi voor bijvoorbeeld roofvogels.
      In een aantal zuidelijke landen opereren nog steeds vogeljagers. Dan moeten ze ook nog de Sahara oversteken en worden ze in diverse Afrikaanse landen geconfronteerd met bestrijdingsmiddelen als Dieldrin en DDT, die hier verboden zijn.
      Eén op de vier zwaluwen keert in het voorjaar op zijn plekje terug.