Een nieuw A-viertje in Brabant

Komende maandag gaat een nieuw deel open van de A4. Het is een stuk van ongeveer twaalf kilometer in West-Brabant tussen Dinteloord en Halsteren/Bergen op Zoom. Een Aviertje dus, die de reistijd vanuit de Randstad naar Zeeland en Antwerpen aanzienlijk bekort.
      Ik schat dat het zo’n kwartier tot twintig minuten scheelt, want op de provinciale weg daar (N259), waren vaak opstoppingen. Vooral bij de rotondes rond Steenbergen, waar het vrachtverkeer maar moeizaam vooruit ging.


ZOAB & strepen


De weg heeft natuurlijk het nieuwste ZOAB met mooie strepen op het wegdek.


Zoomscheweg


Het heeft overigens meer dan vijftig jaar geduurd voor deze weg geopend werd. Kijk eens naar de kaart hierboven, die ik heb gevonden in de Bos-Atlas van 1961. De verbinding Rotterdam-Antwerpen loopt vrijwel kaarsrecht. Zoomschewg heet het hier nog. Iets later werd dat Zoomweg. Jarenlang werd er fel tegen de aanleg geprotesteerd.  
      Bezwaar tegen het tracė kwam vooral uit Steenbergen (Geluidsoverlast) en van natuurliefhebbers omdat de weg tussen Bergen op Zoom en Roosendaal het natuurgebied Wouwsche Plantage  zou doorsnijden.


Omleidingen & aanpassingen

       
Het eerste deel Willemstad-Dinteloord werd al snel aangelegd. Dat was vooral om het vrachtverkeer naar het industrieterrein Moerdijk doorgang te verlenen.   
      Daarna werd het jarenlang heel erg stil. Pas in de jaren negentig kwam het plan weer op de kaart. Er volgden inspraakprocedures, nieuwe protesten en zittingen voor de Raad van State. Het tracė werd veranderd. Niet langs de oostkant van Steenbergen maar via een slinger langs het westen (minder geluidsoverlast) en direct naar 
Bergen op Zoom, waardoor de Wouwsche Plantage gespaard bleef. Om zeilers tegemoet te komen werd een aquaduct aangelegd onder de Steenbergsche Vliet. Dit aquaduct kreeg de humoristische naam Steenbergen aan Zee. Volkerak en Krammer (boven Dinteloord) waren vroeger namelijk een open verbinding met die zee.