De wiebelende rechtsstaat; Een spelletje

 
Ik heb een spelletje voor u gemaakt. Eenentwintig vragen. Een toets; een quiz zo u wilt.
     
Als de gesprekken bij de Paasbrunch stilvallen moet u zich eens buigen over wat prikkelende stellingen betreffende onze rechtsstaat.


Spelregels

Als u het volkomen eens bent met de stelling geeft u een 5.

Goeddeels eens: 4

Niet mee eens, maar ook niet mee oneens: 3 ( Weet niet!)

Eigenlijk niet mee eens: 2

Totaal mee oneens 1

 

Stellingen:

 
1. Democratie en rechtsstaat zijn gelijksoortige grootheden  (Score ....)

 

2.. De scheiding van wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht (Trias Politica) is achterhaalde romantiek (Score....)


3. Wilders moet veroordeeld worden voor het aanzetten tot discriminatie en haat (Score....)


4.. Macht staat in de huidige rechtsstaat boven recht en wet (Score....)

 

5. Terugkerende Syriëgangers moeten preventief worden opgesloten (Score...)

 

6. Waterboarding mag bij terreurverdachten als verhoortechniek worden toegestaan (Score...)

 

7. Rechters in Nederland mogen bij een politiek proces geen lid van een politieke partij zijn (Score...)


8. Mogelijke terreurverdachten moeten zonder ministeriële tussenkomst afgeluisterd kunnen worden (Score...)

 
9. Gedogen is de Haarlemmerolie van de bestuurspraktijk (Score...)

 

10. Een verblijf in de gevangenis bevordert de vorming tot crimineel (Score...)

 

11. Justitie hoeft niet in het openbaar verantwoording af te leggen (Score...)

 

12. Justitie moet vooral uitmaken wie er niet vervolgd wordt (Score...)

 

13. De Grondwet is saai, onduidelijk en ouderwets. (Score...)

 

14. De rechterlijke macht is gesloten, arrogant en wereldvreemd. (Score...)

 

15. De wetten zijn nog net zo blank als 50 jaar geleden (Score...)

 

16. De Islam moet als niet passend in de rechtsstaat verboden worden (Score...)

 

17. Christelijke politieke partijen moeten als niet passend in de rechtsstaat verboden worden (Score...)

 

18. Rechtspraak is openbaar, maar daar is die rechtspraak niet mee gediend (Score...)

 

19. Drugsgebruik moet uit het strafrecht (Score...)

 

20. Nederlandse rechters hebben te weinig kennis van het Europees recht (Score...)


21. Het referendum over 't associatieverdrag met de Ukraïne is een vorm van schijndemocratie (Score...)

 

Maandagochtend zal ik u laten weten of u een democraat bent, criminele aanleg heeft, heetgebakerd bent, gevoel voor verhoudingen bezit en op welke politieke partij u zou moeten stemmen.

Veel plezier!

  (Aangepaste versie; eerder geplaatst met Pasen 2012)

 

Algemeen 131: Het Antwoord.
Democriet of Hypocraat