Beelden (837)

 

Dakruiters & groententaartjes


Voorstraten vind je vooral in dorpen en stadjes op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Maar ze zijn er ook in andere provincies. In België zijn er een paar net als in Zuid-Afrika. En er is er één op Sint Maarten in de Caraïben.   

      De Voorstraat, die vaak van de haven -of de dijk- naar het centrum gaat, is vrijwel altijd de belangrijkste straat. De mooiste panden, de beste winkels, het -voormalige- raadhuis en ook een kerk.
      Aan de hand van oude ansichtkaarten en recente foto’s portretteer ik een aantal van die Voorstraten.

Hoe was het en hoe ziet het er nu uit.

 

Cadzand Zeeuws-Vlaanderen

Dit is Voorstraat in Cadzand (Kadzand), vlakbij de kust in Zeeuws-Vlaanderen. Althans: dat staat op de kaart.
      Maar op mappen kon ik die Voorstraat nergens vinden.
Dus benaderde ik de mensen achter de site http://cadzandgeschiedenis.nl

Van Bert Voets kreeg ik snel dit antwoord:

''Foto uit 1905. Dit is de Mariastraat vanuit het zuiden gezien. Achteraan staat de pastorie, gebouwd in 1894, en daarachter de N.H. kerk met de dakruiter. De Mariastraat maakt bij de kerk een bocht naar rechts. Vanaf daar heette de straat de Achterweg. Na 1950 werd de hele straat Mariastraat genoemd. Voorstraat is een foutje van fotograaf Van Overbeeke''. 

De Mariakerk met dakruiter is er nog. Maar bij de bevrijding in oktober 1944 werden de gebrandschilderde ramen vernield. De pastorie werd in 1957 afgebroken en maakte plaats voor een kleinere consistorie.  
      Een aantal panden in de Mariastraat is afgebroken; hier en daar is driftig gerenoveerd. Bij de bevrijding werd ook een aantal huizen vernield. Het winkel- en middenstandsaanbod is nu uiterst bescheiden.  
      Het witte pand links met inmiddels een schuine aanbouw is café-restaurant De Hemelse Vrede. In 1905 was dat nog Du Commerce.

Eén van de opmerkelijkste pandjes is de oude smederij, een Rijksmonument.

 

Smederij


De travalje is van hout en werd later -her-opgericht. 
      Ooit stond er een stalen travalje voor ‘’de Smidse’’. 

      

Foto: 1928,Cadzand geschiedenis. De heren Anton Brevet, Willem Robijn en Michiel Bruijnooge.

Oud Gemeentehuis


Cadzand was tot 1970 een zelfstandige gemeente. Van 1950 tot de herindeling was dit het raadhuis. Eerst ging het dorp over naar Oostburg, maar sinds 2003 is het onderdeel van de gemeente Sluis.
      Dat er op de kaart Kadzand staat is niet zo verwonderlijk.
Volgens De Plaatsengids werd de naam van het dorp ook geschreven als Katzant, Katsandt, Katsand, Cadezant, Cassant, Kadsand, Kadzand, Cadesand, Cadsant en Caedsant.
      Op een bordje in de straat lees ik dat Cadzand staat voor ''lage dijk''.   
      

De Hemelse Vrede

Er is een Thaise scampisoep voor € 8 en de dagspecialiteiten waren vorige week een Schnitzel Salsasaus of een groententaartje, beiden voor € 16.50  

Vredesvlam

Voor de kerk bevindt zich dit monumentje: Een Wereldvredesvlam. Opgericht in 2004. 

‘’Achterweg’’


De Mariastraat maakt bij de kerk inderdaad een buiging naar rechts en vormt zo een soort halve kerkring. Dat was dus ooit de Achterweg.
      Mogelijk heeft de fotograaf gedacht, dat er bij een Achterweg een Voorweg of -straat hoort. Dat zou een verklaring voor het foutje kunnen zijn.
Rond 1905 werd overigens regelmatig een tekst op de voorkant van een briefkaart geschreven. Daar was meer ruimte.
      De kaart is geschreven door meneer of mevrouw M.Vermeulen. L(ieve?) M wordt hartelijk bedankt voor de aangename verrassing, die al genuttigd is bij de koffie.

 Klik HIER voor alle Voorstraten; incl. de mooiste, kortste en langste

 

 

HARD MAAR HET MOET MAAR ZO

(Door Peter Flik, photosooph te Hongarije) 

Natuurlijk zijn er in het strafrecht schalen. Moord wordt zwaarder bestraft dan doodslag. Inbraak zwaarder dan winkeldiefstal etc.

Ik lees veel kranten maar deze gedachtegang ben ik nog niet tegen gekomen. Hoor graag of ik dit juist heb.

NAAST HET GEWONE STRAFRECHT MOET ER OOK EEN GELEGENHEIDSRECHT WORDEN OPGEZET.

Er zijn nu eenmaal tijdelijke onwenselijke ontwikkelingen. Ontwikkelingen die veel mensen raken maar die moeilijk zijn te bestrijden. Ik noem er twee. Massale fietsendiefstallen en telefoneren of whatsappen tijdens het besturen van een auto. Het aantal verkeersdoden is door de laatste gewoonte weer gestegen. Het gewone strafrecht kan hier niets mee en daarom pleit ik voor het instellen van gelegenheidsrecht. In het gelegenheidsrecht worden de schalen van het gewone strafrecht buiten beschouwing gelaten. Er worden nooit gevangenisstraffen opgelegd maar uitsluitend boetes. En wel op een sluitende manier. Het stelen van een fiets: vijf jaar loonbeslag. De boete wordt gedurende die vijf jaar afgetrokken van het maandelijkse inkomen.

Alle toekomstige fietsen hebben een ingebouwde chip die bij illegale verwijdering de fiets voorgoed blokkeert. Misschien wel krom trekt…..

Ook op deze manier wordt opgetreden bij het telefoneren of whatsappen door de bestuurder van een auto, fiets of motor.

Natuurlijk zijn er een paar monetaire maatregelen voor nodig. Iedereen ontvangt zijn verdiensten, loon of wat dan ook op een rekening. Contant geld moet langzaam worden afgebouwd. Het is nu al zo dat bij het openbaar bestuur contant betalen bijna is verdwenen. Dit moet fors worden uitgebreid voor andere sectoren.

Het nieuwe recht wordt dus alleen gebruikt om massale ongewenstheden te bestrijden gedurende bijvoorbeeld drie jaar.

Wel is het zo dat het niet onmogelijk wordt gemaakt om tegen de opgelegde boetes in beroep te gaan. Niet onmogelijk maar wel moeilijk.

 


Klik 
HIER voor alle Photosophieën

 

 

Een nieuw verkeersbord

Dit verkeersbord kende ik nog niet. Ik kwam het dit weekend diverse malen tegen op het Zeeuwse schiereiland Sint-Philipsland. Tussen de dorpen Sint-Philipsland en Anna Jacobapolder.
      Wat zou dat betekenen? Ik bedoel: Wie mag hier wat niet vervoeren?

Eerst dacht ik dat het verband zou kunnen houden met de bietencampagne, die weer begonnen is. Bij het vervoer van suikerbieten wordt veel zware Zeeuwse zeeklei verloren, waardoor de smalle wegen spekglad worden als het gaat regenen.
      Maar toen ik ineens een tractor met bietenaanhang zo’n bord zag passeren wist ik dat dat onzin was.

Nee. Het blijkt te gaan om vogelgriep, die is geconstateerd bij een pluimveebedrijf aan de Hogeweg te Sint-Philipsland. Hoewel het een milde variant betreft, zijn op last van het Ministerie zo’n 42.000 kippen vergast. En om te voorkomen dat het virus zich uitbreidt en wel gevaarlijk kan worden, mogen binnen een kilometer van het bedrijf geen pluimvee, eieren en pluimveemest vervoerd worden.  

 

 

 

Voorstraat is Foarstrjitte

 Voorstraten vind je vooral in dorpen en stadjes op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Maar ze zijn er ook in andere provincies. In België zijn er een paar net als in Zuid-Afrika. En er is er één op Sint Maarten in de Caraïben.   

      De Voorstraat, die vaak van de haven -of de dijk- naar het centrum gaat, is vrijwel altijd de belangrijkste straat. De mooiste panden, de beste winkels, het -voormalige- raadhuis en ook een kerk.
      Aan de hand van oude ansichtkaarten en recente foto’s portretteer ik een aantal van die Voorstraten.

Hoe was het en hoe ziet het er nu uit.

 

Holwerd Friesland

Dit is de Voostraat in Holwerd aan de Friese Waddenkust. Althans zo heette de straat in 1913, toen deze kaart verzonden werd.
      Nu is het op zijn Fries de Foarstrjitte. Al een tijd, want een mevrouw die hier al heel lang woont herinnert zich niet meer dat het ooit op zijn Nederlands de Voorstraat was. Het is een aardige straat, maar de vrouw vindt dat het hier en daar wat verloederd is.
      ‘’Er staan nogal wat panden te koop. Dat is niet goed voor de welstand. Verder is het hier heel prettig wonen. Mijn man is in deze straat geboren’’. Ze kijkt naar de oude foto en constateert dat er niet veel veranderd is.  

De straat is niet zo lang. Er staan mooie panden tussen. In het huis achter, dat haaks op de Foarstrjitte aan de Waling Dykstrastrjitte staat, zat ooit een chichoreihandel. Later werd het een kruidenierswinkel. Nu is het een woonhuis, een Rijksmonument. Het huis stamt uit 1720, want dat vermelden de Romeinse cijfers op de dakkapel.

  


De Beijert


Ook dit pand staat te koop. Op deze plek stond ooit De Beijert, een diaconie- en weduwenhuis met 16 kamers. Maar dat werd in 1868 gesloopt.


De Gouden Klok

Even buiten Holwerd ligt de haven, waar de veerboten naar Ameland vertrekken. Er zijn niet zo veel eilandgangers, die de moeite nemen om het dorp in te gaan. Dat is een beetje jammer, want het is een aardig plaatsje.
      Maar Hotel De Gouden Klok met zijn tien kamers zit volgens onze mevrouw in de vakantiemaanden altijd vol.


Postkantoor

Dit pand was ooit een dokterswoning tot het in 1916 werd ingericht als postkantoor.
      Dat zou duren tot 1974. Toen werd het een discotheek.
Onze zegsvrouwe heeft daar veel uren doorgebracht. Ze vindt het jammer dat de discotheek in 2001 gesloten werd.
      De jeugd moet nu naar Dokkum of Leeuwarden


Fietsenwinkel


Vroeger waren er veel winkels in de Foarstrjitte. Dat beeld is totaal veranderd.
      In deze voormalige kruidenierszaak zit nu een fietsenwinkel.


Hegebuorren


Dit mooie karakteristieke straatje -Hegebuorren- ligt in het verlengde van de Foarstrjitte

 

Klik HIER voor alle Voorstraten; incl. de mooiste, kortste en langste

 

 

 

HEMATITUS

 

(Door Peter Flik, photosooph te Hongarije)

Is er dan niemand die roept: HO HO

U kent de feiten; de Hema gaat voortaan de kinderkleding niet meer voor jongens en meisjes in de schappen leggen. Nee het moet allemaal GENDERNEUTRAAL worden uitgestald. Op die manier gaan we wel een hele vreemde kant op. Zie:

De taal!!!!!

Persoonlijke voornaamwoorden als hij en zij moeten weg. Moeten we de anderen voortaan met het benoemen?

Plaatsnamen!!!

Weg met Vrouwenpolder, het eiland Man.

Schoenenwinkels!!!

Geen heren- en damesschoenen meer

In de muziek!!!!

Sopranen en bassen, weg weg.

Medicijnen!!!

Alle medicijnen voor iedereen.

Penissen en kutten!!!

In het afvoerputje

Kippen!!!

Hanen en hennen uit de gratie, ze heten dan allemaal kakelaars

Al jaren loop ik rond met de idee dat er een apart ministerie bij moet komen. HET MINISTERIE TEGEN ONGEWENSTHEID. MTO dus.
      Dit ministerie krijgt vergaande bevoegdheden. U begrijpt dat de Hema meteen zal worden aangepakt.

    

 
Klik HIER voor alle Photosophieën

Subcategorieën